Farmy wiatrowe: monitoring, opinie, raporty Miasto: termomodernizacja budynków

Obszary chronione: waloryzacja przyrodnicza Inne inwestycje: budowa dróg, autostrad, linii kolejowych
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia