Obszary chronione: waloryzacja przyrodnicza Ocena wartości przyrodniczych, inwentaryzacja ptaków i innych zwierząt, plany ochrony

Inwentaryzacje zwierząt i monitoring liczebności, plany ochrony, ocena zagrożeń.
Pro Ornis, Pracownia Badań Przyrodniczych Monika Zielińska © 2023 PRO ORNIS
MONIKA ZIELIŃSKA
PRACOWNIA BADAŃ PRZYRODNICZYCH


Raporty, publikacje, opinie, sprawozdania, konsultacje, porady, inwentaryzacje przyrodnicze.
aidia multimedia